اسلایدر خبر

شرکت توسعه کاربرد پرتوها

1397/4/9 شنبه
پرتوها و حفاظت از محیط زیست
پرتودهی آب های آلوده و بازگردانی آن به چرخه مصرف راهکاری بسیار مهم برای مبارزه با بحران کم آب است.

کلیه حقوق متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها میباشد .

مجری سایت : سیگمـا