اسلایدر خبر

شرکت توسعه کاربرد پرتوها

1397/4/9 شنبه
پرتودهی در کشاورزی
اصلاح بذر و کنترل آفات از مهمترین کاربردهای پرتودهی در کشاورزی است.

کلیه حقوق متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها میباشد .

مجری سایت : سیگمـا